Vítejte na webu věnovaném investičnímu programu Seed Fond

pevně věříme, že zde naleznete veškeré potřebné informace a fakta o tomto chystaném projektu. Žádost si můžete připravit již teď

Seed Fond

Seed fond – rizikový kapitál pro start a rozvoj firem, který má zajistit větší dostupnost peněz pro začínající podnikatele a také pro inovace stagnujících projektů. Na tomto webu se dozvíte vše o podmínkách získání a možnostech čerpání.

Základní informace

SEED FOND

  • FondSeed.cz Informace o Seed fondu
  • získejte peníze pro nastartování vašeho byznysu
  • jasně dané organizační schéma

Aktuální stav

Otevřené zadávací řízení na POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU INVESTIČNÍHO FONDU PRO ČESKÝ ROZVOJOVÝ, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S. (institucionální nositel projektu Seed fond) stále není ukončeno.

Aktuality

Aktuálně o Seed fondu

Aktuální situace

Otevřené zadávací řízení na POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU INVESTIČNÍHO FONDU PRO ČESKÝ ROZVOJOVÝ, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S. (institucionální nositel projektu Seed fond) stále není ukončeno. Ministerstvo průmyslu a obchodu obdrželo v září 2013 od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) prvoinstanční rozhodnutí, ve kterém bylo zrušeno rozhodnutí o vyloučení uchazeče AVANT, investiční společnost, a.s. a zrušeno […]

Seed fond Aktuálně : očekávání rozhodnutí ÚOHS

V průběhu zadávacího řízení POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU INVESTIČNÍHO FONDU PRO ČESKÝ ROZVOJOVÝ, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., byl vyloučen uchazeč AVANT investiční společnost, a.s., a to z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a předložení mimořádně nízké nabídkové ceny. Uchazeč podal námitky proti rozhodnutí o vyloučení a proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Zadavatel (MPO) námitky zamítl, vyloučený […]

CzechEkoSystem vyhlásil 2.4.2013 druhou výzvu k předkládání projektů

Projekt CzechEkoSystem, jehož cílem je připravit začínající podnikatele na případný vstup rizikového kapitálu, začne od 2.4.2013 přijímat další žádosti o poskytnutí podpory. Po první výzvě, vyhlášené v květnu r. 2012, se realizace projektu na několik měsíců pozastavila z důvodů nejasností při zadávání veřejných zakázek. Po auditu a kontrole byly sporné zakázky zrušeny a opakovaně vyhlášeny. […]

SEED FOND

Pro nedočkavce

Do doby, než bude ve veřejné soutěži vybrán správce Českého rozvojového, uzavřeného investičního fondu, a.s.  a fond zahájí vlastní investiční činnost, doporučujeme zájemcům z řad malých a středních podnikatelů, kteří mají zájem o kapitálový vstup externího investora, aby si připravili podnikatelský plán, který by po spuštění činnosti fondu mohli bez zbytečných průtahů předložit správci fondu k posouzení. […]

Kam se obrátit

Organizací náboru firem zajímajících se o kapitálové investice ze Seed fondu bude mít na starosti obhospodařovatel (správce), který bude vybrán ve veřejné soutěži. (Veřejná soutěž není dosud ukončena – více zde) Správce (více zde) určí, zda budou projekty předkládány kontinuálně nebo v časově ohraničených výzvách. Stanoví rovněž formální pravidla pro přihlášení projektů k posouzení. Tyto detaily budou k dispozici na […]

Pro koho

Především inovačně a technologicky zaměřené firmy (nově vzniklé firmy, spin-off firmy, inkubované firmy aj.) splňující kritéria malého a středního podniku (počet zaměstnanců < 250, součet aktiv < 43 mil. € nebo obrat < 50 mil €), které přitom hledají finance pro své založení, rozjezd nebo další rozvoj (seed, start-up nebo venture kapitál) a jsou ochotné […]

Průběh projektu

Průběh projektu Seed fond Konec roku 2013 = současnost  Otevřené zadávací řízení na POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU INVESTIČNÍHO FONDU PRO ČESKÝ ROZVOJOVÝ, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S. (institucionální nositel projektu Seed fond) stále není ukončeno. Polovina roku 2013 V průběhu zadávacího řízení POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU INVESTIČNÍHO FONDU PRO ČESKÝ ROZVOJOVÝ, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S., byl vyloučen […]

Zapojené instituce

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu, ústřední orgán státní správy, který vykonává funkci řídícího orgánu Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Je zakladatelem a jediným akcionářem obchodní společnosti Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. Bude vykonávat zejména kontrolní činnost nad investovanými prostředky. Seed/VC fond (obchodní společnost Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. – […]

Podmínky

Čtyři hlavní kritéria velikost podniku sídlo a místo provozu firmy právní forma sektor podnikání Stáří podniku (podpůrný) se mezi tato kritéria často také přiřazuje, koresponduje nicméně často s velikostí a proto není určující.     VELIKOST PODNIKU Seed fond může investovat pouze do malých a středních podniků (MSP) Při posuzování, zda cílový podnik spadá do kategorie […]

Základní informace

Seed fond – rizikový kapitál pro start a rozvoj firem   Seed fond je nová forma podpory podnikání, jejímž cílem je stimulovat investice soukromého rizikového kapitálu do vznikajících nových firem i do expanze již existujících inovativních firem. Seed fond může investovat pouze do malých a středních podniků. Z finančního nástroje SEED budou typicky poskytovány investice […]