Cyklus seminářů Seed fond přinesl studentům nové impulsy

Cyklus seminářů k Seed fondu přinesl studentům vysokých škol nové impulsy pro zahájení podnikání

Ministerstvo průmyslu a obchodu zorganizovalo ve spolupráci s vysokými školami cyklus seminářů k problematice připravovaného Seed fondu. Celkem 15 akcí uskutečněných v deseti univerzitních městech České republiky vyvolalo zájem studentů i pracovníků center transferu technologií a rovněž přineslo pracovníkům ministerstva aktuální zpětnou vazbu na připravovaný nástroj podpory podnikatelů.

Cyklus seminářů odstartoval 10. října 2012 na Univerzitě Karlově v Praze, kde bylo parterem Centrum pro přenos poznatků a technologií, následovaly semináře na Masarykově univerzitě, Mendelově univerzitě a Vysokém učení technickém v Brně, Palackého univerzitě v Olomouci, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké škole báňské v Ostravě, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Západočeské univerzitě v Plzni, Vysoké škole chemicko-technologické, České zemědělské univerzitě, Českém vysokém učení technickém v Praze a Univerzitě Hradec Králové. Semináře navštívili studenti, doktorandi, výzkumníci a specialisté na technologický transfer.

Cílem bylo přiblížit zájemcům o podnikání nové možnosti financování startupů, které vznikají na základě dobrých nápadů studentů, avšak které často nedojdou až do fáze založení firmy a jejího zdárného rozjezdu. Na vysokých školách již existují nebo postupně vznikají centra technologického transferu, jejichž úkolem je usnadnit přenos výzkumných poznatků do komerční praxe. I pro pracovníky těchto center byly informace o Seed fondu velmi přínosné.

Semináře měly uspořádánu obsahovou náplň tak, aby byly pro účastníky uvažující o vstupu do podnikání skutečně užitečné. Proto byla do programu zařazena i vystoupení odborníků na inovační management, financování startupů a venture investování, kteří pomohli tomu, aby se o tématu nemluvilo jen teoreticky, ale i z pohledu praxe.

Pracovníci Seed fond týmu z MPO získali v průběhu seminářů velmi cennou zpětnou vazbu. Vysoké školy tuto novou možnost podpory inovací a rozvoje podnikání vítají a jsou vstřícně naladěny na další spolupráci. „Těší nás, že na vysokých školách zejména technického a přírodovědeckého směru již existují nebo se postupně vytvářejí centra pro transfer poznatků, znalostí a technologií, které budou spojovacím článkem mezi výzkumnými pracovišti univerzit a světem byznysu podpořeným v budoucnu třeba i Seed fondem,“ řekl Petr Očko, ředitel sekce fondů Evropské unie MPO, který osobně na několika seminářích Seed fond přednášel.„Tyto akce se stanou východiskem pro další spolupráci MPO s akademickým sektorem a pomůže na základě vzájemného dialogu směrovat rozvoj toho nástroje podpory podnikání v souladu se skutečnými potřebami inovačních podnikatelů,“ doplnil.

Seed fond je nový nástroj podpory podnikání připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Jedná se o novinku, kdy namísto obvyklých dotací resp. bankovních produktů mohou podnikatelé získat investice rizikového kapitálu. Je určen především začínajícím podnikatelům, kteří hledají zárodečný nebo startovní kapitál k rozjezdu své firmy založené na nových nápadech a inovacích. V současné době probíhají veřejné zakázky na služby obhospodařovatele a depozitáře Seed fondu. Ukončení výběrových řízení se předpokládá v 1. čtvrtletí 2013.

zdroj : MPO

Posted in Novinky and tagged , , , , .