CzechEkoSystem vyhlásil 2.4.2013 druhou výzvu k předkládání projektů

Projekt CzechEkoSystem, jehož cílem je připravit začínající podnikatele na případný vstup rizikového kapitálu, začne od 2.4.2013 přijímat další žádosti o poskytnutí podpory. Po první výzvě, vyhlášené v květnu r. 2012, se realizace projektu na několik měsíců pozastavila z důvodů nejasností při zadávání veřejných zakázek. Po auditu a kontrole byly sporné zakázky zrušeny a opakovaně vyhlášeny. Projekt tak může pokračovat druhou výzvou.

CzechEkoSystem poskytuje začínajícím podnikatelům podporu ve formě dotací na služby koučů a na nákup poradenských služeb. Podnikatel ve spolupráci s přiděleným koučem sestaví tzv. rozvojový plán, který detailně specifikuje, v kterých oblastech se musí zdokonalit a které kompetence je třeba posílit, aby se firma stala atraktivní pro případné investory. Některé úkoly plní podnikatel sám pod vedením kouče, pro jiné může využít služby odborných poradců. Služby kouče jsou hrazeny dotací ze 100 %, u nakupovaných poradenských služeb musí podnikatel uhradit 20 % nákladů. Rozvojový plán směřuje k tomu, aby podnikatel byl schopen představit svůj business plán případnému investorovi a vést s ním odborný dialog. Celý proces je završen prezentací podnikatele a jeho business plánu před případnými investory.

CzechEkoSystem má velmi úzké vazby na projekt Seed fond. Předpokládá se, že firmy, které projdou „kultivační procedurou“ v CzechEkoSystemu, budou dostatečně připraveny na vstup rizikového kapitálu Seed fondu i soukromého spoluinvestora. Realizace kapitálového vstupu však není závazná. Firma, která zdárně absolvuje rozvojový plán v CzechEkoSystemu, nemusí v daném okamžiku investora najít. A naopak – Seed fond může investovat i do firem, které CzechEkoSystemem neprošly, protože již jsou dostatečně vyspělé, mají zpracovaný kvalitní podnikatelský plán a přesně vědí, co mají od investorů očekávat. CzechEkoSystem může výrazně pomoci firmám, které rozvíjejí svůj podnikatelský nápad teprve krátkou dobu a kvůli soustředění na technické a obchodní řešení neměly dosud dostatek kapacit zvládnout i další stránky rozvoje firmy.

Text 2. výzvy projektu CzechEkoSystem včetně všech příloh a formulářů najdete na stránce http://www.mpo-oppi.cz/odkazy/311-projekt-czechekosystem.html

Posted in Novinky and tagged , , , .