Pro nedočkavce

Do doby, než bude ve veřejné soutěži vybrán správce Českého rozvojového, uzavřeného investičního fondu, a.s.  a fond zahájí vlastní investiční činnost, doporučujeme zájemcům z řad malých a středních podnikatelů, kteří mají zájem o kapitálový vstup externího investora, aby si připravili podnikatelský plán, který by po spuštění činnosti fondu mohli bez zbytečných průtahů předložit správci fondu k posouzení.

Doporučenou strukturu podnikatelského plánu najdete například na této stránce na webu MPO

K dispozici je rovněž nová tištěná publikace s názvem „Podnikatelský záměr“, který je k dispozici v centrále i v regionálních kancelářích agentury Czechinvest. Kontakty nawww.czechinvest.org/kontakty