Zájem podnikatelů o problematiku rizikového kapitálu roste

V souvislosti s připravovaným Seed fondem, který bude společně se soukromými investory investovat rizikový kapitál do začínajících i déle působících inovačně zaměřených malých a středních podniků, roste zájem podnikatelů o tuto formu financování.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zadalo u agentury eNovation zpracování on-line průzkumu, jehož cílem bylo specifikovat témata, o která mají podnikatelé největší zájem a která by mohla být součástí workshopů připravovaných na březen 2013 v rámci cyklu Jak na fondy.

Cyklus těchto čtyř workshopů naváže na úspěšný podzimní cyklus seminářů k  Seed fondu na vysokých školách. Cílovou skupinou jsou však tentokrát podnikatelé, kteří již mají určité všeobecné znalosti s financováním svého byznysu a setkali se rovněž s praktickými problémy při získávání finančních prostředků. Workshopy proběhnou 5.3.2013 v Ostravě, 12.3.2013 v Plzni, 20.3.2013 v Praze a 27.3.2013 v Brně. Účast je bezplatná, avšak je nutné se předem registrovat prostřednictvím portálu strukturalni-fondy.cz.

Workshopy budou zaměřeny na praktické otázky investic zárodečného (seed), startovního (start-up) a rozvojového (expansion) kapitálu do malých a středních podniků. Program je sestaven na základě výsledků on-line průzkumu, kterého se zúčastnilo 1380 respondentů ze všech krajů ČR. Více než 60 % vyjádřilo zájem o účast na dalších seminářích a vzdělávacích akcích zaměřených na problematiku získávání finančních prostředků k rozvoji firmy formou rizikového kapitálu. Průzkum ukázal, že žhavými tématy, o která se podnikatelé aktuálně zajímají, jsou rizika spojená se vstupem investora a příprava business plánu ve formě vhodné pro investory (o každé z témat projevilo zájem 63 % respondentů). Velký zájem je také o problematiku průzkumu trhu a odhadu poptávky (59 %), o právní aspekty kapitálových transakcí (45 %) a o zásady prezentace před investorem (41 %).

Přednášky budou doplněny případovými studiemi a příklady z praxe.

Cílem workshopů je vysvětlit stávajícím podnikatelům i osobám uvažujícím o podnikání úskalí a problémy investic rizikového kapitálu, jejichž princip je zcela odlišný od dotací resp. bankovních úvěrů. Vysvětlením a ukázkou praktických příkladů účastníci workshopu získají představu o vhodnosti či nevhodnosti tohoto typu financování pro svůj konkrétní podnikatelský záměr.

Projekt Seed fond je nyní ve fázi hodnocení nabídek předložených v rámci veřejné zakázky na dodavatele služeb obhospodařovatele pro Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. Po výběru dodavatele bude další postup  záviset na případném podání námitek během zákonné 15 denní lhůty. Po uzavření procesu výběru dodavatele bude následovat podpis smlouvy o smlouvě budoucí a předložení žádosti České národní bance o udělení povolení k činnosti Českého rozvojového, uzavřeného investičního fondu, a.s. Tato procedura může trvat až 60 dní. Po udělení povolení bude fond zapsán do Obchodního rejstříku a může zahájit svoji činnost. První investice do cílových společností lze očekávat v 3. čtvrtletí 2013, již nyní ale mohou zájemci o investice připravovat business plány.

Posted in Novinky and tagged , , , , .