Základní informace

Seed fond – rizikový kapitál pro start a rozvoj firem

FondSeed.cz Informace o Seed fondu

 

Seed fond je nová forma podpory podnikání, jejímž cílem je stimulovat investice soukromého rizikového kapitálu do vznikajících nových firem i do expanze již existujících inovativních firem.

Seed fond může investovat pouze do malých a středních podniků. Z finančního nástroje SEED budou typicky poskytovány investice firmám požadujícím zárodečný (seed) nebo startovní (startup) kapitál, což budou ve většině případů firmy mladší než 5 let.

Z finančního nástroje VENTURE budou typicky poskytovány investice firmám požadujícím rozvojový (expansion) kapitál, což budou ve většině případů firmy starší než 5 let.

 

Pro koho

Především inovačně a technologicky zaměřené firmy (nově vzniklé firmy, spin-off firmy, inkubované firmy aj.) splňující kritéria malého a středního podniku (počet zaměstnanců < 250, součet aktiv < 43 mil. € nebo obrat < 50 mil €), které přitom hledají finance pro své založení, rozjezd nebo další rozvoj (seed, start-up nebo venture kapitál) a jsou ochotné vzdát se části firmy a spolupracovat s „cizím“ investorem.

  • Jste fyzická osoba s nápadem? Nápad je potřeba dotáhnout alespoň do ukončené fáze „Ověření konceptu“, mít připravený business plán a realizační tým. K tomu můžete využít vlastní nebo 3F zdroje nebo najít veřejné zdroje – granty, služby (projekt CzechEkoSystem) pre-seed finance (poskytuje MŠMT).
  • Jste živnostník (OSVČ)? Pokud už podnikáte jako OSVČ, můžete představit svůj business plán investorům (kontakt na Seed fond bude zveřejněn po výběru správce fondu). Pokud ho investoři vyhodnotí jako perspektivní, lze se dohodnout na založení obchodní společnosti a rozdělení obchodních podílů (zakladatel x investor). Kapitál nelze investovat do fyzické osoby.
  • Jste obchodní společnost (s.r.o., a.s.)? Představte svůj business plán investorům (kontakt na Seed fond bude zveřejněn po výběru správce fondu). Vyčíslete potřebu kapitálu a dohodněte se na objemu investovaného kapitálu (zakladatel x investor) a na velikosti obchodního podílu pro investora

Kam se obrátit

Organizací náboru firem zajímajících se o kapitálové investice ze Seed fondu bude mít na starosti obhospodařovatel (správce), který bude vybrán ve veřejné soutěži.

 

Správce (celé schéma fungování zde) určí, zda budou projekty předkládány kontinuálně nebo v časově ohraničených výzvách. Stanoví rovněž formální pravidla pro přihlášení projektů k posouzení. Tyto detaily budou k dispozici na této webové stránce i v dalších informačních zdrojích.

Pokud máte konkrétní dotazy týkající se detailů schématu podpory, můžete se obrátit na členy Seed fond týmu (více zde) a případně si sjednat i osobní konzultační schůzku.

UŽITEČNÉ ODKAZY

http://www.businessinfo.cz/cs/dotace-a-financovani/zdroje-financovani-z-eu/oppi/seed-fond.html

http://www.dotacni.info/dotace-a-zdroje-financovani-pro-inovativni-firmy/

http://www.mpo-oppi.cz/document.file.php?idDocument=1559

http://www.mpo-oppi.cz/odkazy/254-stat-nakoupi-dobre-napady-specialni-fond-predstavi-v-lednu.html

http://www.seedfond.info/seed-fond/jak-zadat/